آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم

آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم 

 

مقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسی بستگی دارد: يكي نوع ساخت سازه و به كارگيری اصول و قوانين مهندسی در طراحی و اجرای آن و ديگري بزرگی و قدرت زلزله
در سالهاي اخير از طريق رسانه هاي گروهی هر چند وقت يك بار خبری در مورد روش های ابداعی مهندسان سازه برای مقاوم سازی ساختمان ها يا ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله شنيده می شود؛ شيوه هايی مثل قرار دادن ساختمان روی بلوك های لغزشی، حفر كانال های بسيار بزرگ در اطراف فونداسيون ها (پی ها)، معلق كردن ساختمان از زنجير(!)، آويزان كردن پاندول های بزرگ از سقف و…. نكته قابل تامل در مورد اين راهكارها، تقريبا غير عملی بودن آنها با توجه به وضعيت ساخت وساز در كشوری مثل ايران آنهم در مقياس وسيع است. البته نه تنها در ايران بلكه در اكثر كشورها اين كار تا حدود زيادی نشدنی است و اگر هم قابليت اجرايی داشته باشند بسيار هزينه بر بوده، براي تمام ساختمان ها قابليت اجرايی ندارند. در كنار اين روش ها، كارهايی مثل استفاده از جدا سازها، ميرا كننده ها و جذب كننده هاي انرژی (قرار دادن فنرهای پلاستيكی ويژه يك يا چند لايه در پي ساختمان) برای كاهش خسارات و تلفات، عملی تر به نظر می رسد.
با توجه به توضيحات فوق، در حال حاضر بهترين راه حل يافتن شيوه هايی برای بهبود روند ساختمان سازي كنونی است. يعني با تغييراتی چند در روش های اجرايی و صد البته با انجام كارها بر اساس ضوابط و آئين نامه ها از ابتدا تا اتمام كار اجرايي پروژه ها، مي توان به نتايج بسيار بهتري دست يافت.

نوع، كميت و كيفيت مصالح
از اين ديدگاه ساختمان ها به طور كلی به چهار دسته ساختمان های فولادی، بتنی، ساختمان های با مصالح بنايی (آجری) و ساختمان هاي چوبی تقسيم مي شوند. با توجه به كاربرد بيشتر و به روز بودن ساخت سازه هاي بتنی و فولادی در عصر حاضر، قوانين موجود در زمينه ساخت اين دو نوع سازه را بيشتر مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. سازه هاي بتنی و فولادی اگر براساس اصول مهندسی و ضوابط و آئين نامه های اجرايی موجود ساخته شوند، تفاوت آنچناني از نظر مقاومتی با هم ندارند. با يادآوری اين نكته كه، فولاد در برابر حرارت و مواد شيميايي نسبت به بتن مقاومت كمتری دارد (آتش سوزی و ذوب شدن، زنگ زدگي، پوسيدگی و…). در زلزله هر چه اعضای سازه شكل پذيرتر و انعطاف پذيرتر باشند، خسارات مالی و جانی وارده كمتر خواهدبود. براي اين كار بهتر است از فولاد كم كربن، جوش پذير و داراي شكل پذيری بالا استفاده شود. البته صرفا فولادی بودن يك سازه تضمينی بر مقاومت آن در برابر زمين لرزه نيست. به عنوان مثال برج 20 طبقه
Pinot Suarez
كه يك برج فولادی بود در زلزله سال 1985 مكزيكوسيتی، كاملا فرو ريخت. بنابراين مقاومت بالای سازه های فولاد مستلزم اجرای اتصالات و جوش ها و ساير مولفه های اجرايی آنها، به طور كاملا علمی و فنی و بر اساس آئين نامه های ملی و بين المللي موجود است.

باد بندها:
در ساختمان هاي فولادی، بادبندها بعد از تير و ستون و در موقع زلزله و باد حتي مي توان گفت بيش از آنها داراي اهميت اند و عامل بسيار مهمی براي مقاومت در برابر زلزله و بارهاي جانبی ديگرهستند. انواع باد بندهای هم مركز و خارج از مركز، به اشكال مختلف
vو v معكوس و ضربدری (X) مورد استفاده قرار مي گيرند. بادبندهای X
براي مقابله با باد كاربردي ترند تا در برابر زلزله و در برابر بارهای متناوب از شكل پذيري كمتري برخوردارند، زيرا كه در اين نوع بادبندها در هنگام وارد شدن نيروهاي جانبی، همواره يك عضو مورب آن در كشش و ديگری در فشار است و اين باعث شكست آنی يا اصطلاحا شكست ترد می شود . طراحی و اجرای بادبندها بايد با نهايت دقت و بر اساس اصول و قوانين مهندسي خصوصا در مورد محل قرارگيري خود بادبندها، نوع و اندازه پروفيل مصرفی، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و… صورت گيرد.

تير و ستون های بتنی:
بتن مسلح بتنی است كه در آن براي مقاومت و شكل پذيری بيشتر در قديم از مواد و اليافي طبيعی مثل موی اسب، بز و در عصر حاضر از فولاد (اكثرا ميلگرد يا سيم های ضخيم و…) يا از الياف مصنوعی استفاده می شود. در اجرای اين نوع اعضا رعايت نكات زير الزامی است:
بكار بردن ميزان آرماتور در حد مورد نياز طبق نقشه نه بيشتر و نه كمتر، فاصله گذاری مناسب بين آرماتورها، عدم استفاده از ميلگردها و مسلح كننده های زنگ زده و آغشته با گرد و خاك يا هر ماده ديگر، برس كشيدن آرماتورها قبل از بتن ريزی و تميز كردن آنها، استفاده از بتن با عيار (مثلا بتن با عيار 350 يعني بتنی كه در هر متر مكعب آن كه در حدود 4/2 تن وزن دارد ميزان سيمان مصرفي 350 كيلوگرم است) سيمان خواسته شده طبق نقشه اجرايی، رعايت زمانبندي بتن ريزی، استفاده از سيمان با تيپ بندي متناسب با شرايط محيطی محل احداث سازه و نيز متناسب بامقاومت خواسته شده، استفاده از سنگدانه ها (شن و ماسه )با دانه بندي مناسب و درصد اختلاط صحيح و نهايتا استفاده از آب مناسب بتن ريزی. زيرا هر آبی كه املاح آن از حد طبيعی بيشتر يا كمتر باشد براي بتن ريزی مناسب نيست و بتن ساخته شده با آن مقاومت مطلوب را نخواهد داشت. بهترين آب براي ساخت بتن، آب آشاميدنی و قابل شرب است.

يك بتن ايده آل:
بتن مصالحی است متشكل از سنگدانه (شن وماسه حدودا 70 درصد) و مابقي آب و سيمان است. بتن بعد از 28 روز به حدود 90 درصد از مقاومت نهايی خود مي رسد و هر آن به مقاومت آن افزوده مي شود تا به مقاومت كامل خود برسد
براي دستيابی به يك بتن ايده آل بايد نسبت آب به سيمان مناسب بوده، دانه بندی استاندارد و مقاومت و سختی كافی سنگدانه ها (شن وماسه) و مخلوط كردن آنها با نسبت های تعيين شده نيز بايد بر اساس دستور العمل های موجود باشد. استفاده از نوع سيمان (تيپ 1،
۲، ۳، 4،۵
، ضد سولفات) متناسب با شرايط محيطي و مقاومت مورد نياز مهمترين عامل در كيفيت بتن است، متراكم كردن كامل و هواگيري بتن در هنگام بتن ريزی به كمك لرزاندن بتن در مدت زمان معين براي خروج آب و حباب اضافي بتن و جلوگيري از تخلل (حفره حفره شدن) بتن و در نتيجه كاهش مقاومت آن بعد از گيرش بتن نتيجه ای بي نقص را به همراه خواهد داشت.

شكل هندسی نقشه ساختمان:
يك سازه مقاوم در برابر زلزله دارای نقشه ساده، متقارن وبدون كشيدگی در سطح(پلان) و ارتفاع (نما و مقاطع عرضی) است؛ چنين سازه ای دارای توزيع مقاومت يكنواخت و پيوسته بوده، در برابر زلزله
مقاوم تر است. هرچه نقشه يك ساختمان ساده تر باشد، باعث قدرت بيشتر مهندسان در درك رفتار لرزه ای سازه از يك طرف و از جهت ديگركسب اطلاعات بيشتری از رفتار ديناميكی (حركتی) اتصالات آن مي شود. بهترين شكل پلان به صورت مربع يا اشكال منظم هندسی نزديك به آن (مثلا مستطيلی) است. نقشه های دايره ای هم مناسبند. نقشه هايی كه شمای كلی آنها بصورت (
L – صليبی – UH -T
) هستند، نامناسب بوده، محاسبات اين سازه ها كه داراي نقشه های كشيده هستند، پيچيده تر از ديگر ساختمان هاست. ..و حتما باید از درز زلزله استفاده شود

ارتفاع ساختمان:
نسبت ارتفاع (
h ) به عرض (b
) ساختمان نبايد از 4 تجاوز كند. اگر اين نسبت بين 4 تا 6 باشد حالت بحرانی داشته، هر چه اين نسبت بيشتر شود احتمال واژگونی و از جا كنده شدن ساختمان وجود دارد. حتی الامكان بايد سعی شود كه تمام طبقات دارای ارتفاع يكسان و يكنواخت بوده و در ساختمان طبقات با ارتفاع غير معمول كوتاه يا بلند نداشته باشيم. پرهيز از داشتن تراز های دو قسمتی در ساختمان و ساخت باز شوها در ديافراگم ها (منظور از ديافراگم صفحه ای است فرضی كه نقاط مقاوم را به هم متصل مي كند تا به صورت يكپارچه عمل كرده و در برابر نيروها مقاومت كنند. عمده ترين ديافراگم ها در ساختمان ها سقف طبقات هستند كه باعث عملكرد همزمان و هم جهت تير ها و ستون ها و به طور كلی عمل كردن همزمان تمام اجزای طبقه و نهايتا كل سازه مي شوند) نيز امری ضروری است.
عمر متوسط ساختمان در ايران بين ‪
۴۰تا ‪ ۴۲سال است۸۶/۰۶/۱6


تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪

علمي. ساختمان. بتن.
رييس كميته برتر سازه‌هاي بتني گفت: براساس آمار غير رسمي عمر متوسط ساختمان‌ها در ايران بين ‪
۴۰تا ‪ ۴۲
سال اعلام شده است.۶۰تا ‪ ۷۰سال است.
وي با بيان اينكه عمر مفيد ساختمان‌ها در سطح بين‌المللي در كشورهاي مختلف متفاوت است اظهار داشت: درگذشته دركشورهاي پيشرفته معمولا ساختمان‌ها براي عمر مفيد ‪
۱۰۰
سال طراحي مي‌شدند و عمرشان هم تقريبا در همين محدود ختم مي‌شد.
وي ادامه داد: اما امروزه در كشورهاي پيشرفته ساختمان‌ها را براي عمر هزار سال طراحي و اجرا مي‌كنند، بنابراين ما بايد حداقل خودمان را به عمر ‪
۱۰۰
سال برسانيم و عمر متوسط ساختمان‌ها را حداقل از عمر متوسط ايراني‌ها بيشتر كنيم.
رييس كميته برتر سازه‌هاي بتني اضافه كرد: البته عمر مفيد هزار سال براي ساختمان‌ها فعلا طراحي مي‌شود و اينكه آيا ساخته شود و آن دوام را داشته باشد بعدها مشخص خواهد شد.
وي در خصوص كاربرد نوع مصالح مصرفي با نوع شرايط اقليمي در كشور گفت:
خوشبختانه اخيرا نوع مصالح مورد استفاده در ساختمان‌ها با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه رعايت مي‌شود.
بهرويان گفت: مثلا در نواحي كرانه‌هاي خزر و خليج فارس به علت بالا بودن ميزان رطوبت ، وجود آلاينده‌ها و خورندها ، از بتن كه داراي مقاومت بيشتري در برابر اين عوامل است، استفاده شده است.
وي تصريح كرد: در واقع مشكلي كه اكنون وجود دارد در خصوص نوع مصالح و شرايط اقليمي منطقه نيست، بلكه مشكل در نحوه اجرا است.
وي گفت: درست است كه نمي‌توانيم بگوييم همه مصالح ساختماني ما در حد استاندارد هستند ما با همين مصالح موجود مي‌توانيم با اجراي درست عمر مفيد ساختمان‌ها افزايش دهيم.
بهرويان افزود: خوشبختانه مدتي است كه انجمن ها، ارگانها ، سازمان‌ها و وزارت خانه‌هاي ذيربط فعاليت‌هايي را در راستاي اجراي صحيح مصالح انجام مي‌دهند كه درآن سعي مي‌شود تا كيفيت ساخت را با توجه به اجراي درست افزايش دهند.
وي در خصوص مزاياي سازه بتني و فولادي نسبت به همديگر گفت: سازه بتني و فولادي هر كدام مزايايي دارند كه البته بايد بر روي اين موضوع مطالعه شود كه كدام سازه ، در كجا و كدام ساختمان استفاده شود بهتر جواب خواهد داد.
 

 

توجه توجه

پی وی سی بازار با ارئه ماشین آلات تولید درب و پنجره یو پی وی سی زمینه اشتغال جوانان این مرز و بوم را به همراه کسب درآمد بسیار مناسب برای چندین نفر را فراهم می نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لوگوی زیر کلیک کنید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>