تیر ۲۹۱۳۹۰
 

مواد تشکیل دهندۀ یو پی وی سی

پی وی سی ترکیبی از مشتقات نفت و نمک طعام بوده که طی فرآیند پولیمریزاسیون تولید می گردد. این ماده در دو نوع امولیسون و سوسپانسیون تولید می شود که نوع سوسپانسیون، خود به دو گروه سخت و نرم تقسیم می شود.
نوع سخت دارای شاخص وزن مولکولی K_Value (65-67) و نوع نرم آن دارای شاخص وزن مولکولی بین (۶۸-۷۱) است. پی وی سی نوع سخت به دلیل میزان کم جذب مواد نرم کننده (Dop) به نوع Unplastisized  ‌معروف است.
اصلی ترین مادة تشکیل دهندة ترکیب مورد نیاز برای تولید این نوع پروفیل Polyring Chlorile می باشد. این ماده حدود ۸۵ درصد از ترکیب مواد اولیه تولید پروفیل uPVC را تشکیل می دهد.
مواد افزودنی دیگری نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترکیب اضافه می گردد که عدم وجود هر یک از آنها و یا تغییر در میزان بکار رفته در آن، خواص محصول نهایی تولید شده را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. (لازم به ذکر است که برخی از شرکت های داخلی و خارجی با تغییر در این مواد و نازک کردن دیوارة پروفیل ها توانسته اند پروفیل های کم کیفیت با قیمتی ارزانتر تولید و روانة بازار نمایند که این امر باعث بد بینی به درب و پنجره های uPVC در آینده ای نه چندان دور خواهد شد.) برخی از این مواد عبارتند از: Continue reading »